Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder planera

överlagd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

välplanerad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

tillämna

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

tilltänkt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

skatteplanera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

sikta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

påtänkt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

planlägga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

planera in

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

planerande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

planerare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

planerbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

planering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

planera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plan

oplanerbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

oplanerad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

långsiktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

kortsiktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

inrutad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

ha i kikaren,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

grovplanera,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

framförhållning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

festplanering,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera

designs

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

planera