Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder påverka

styra

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

slagord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

reklam

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

påverka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

göra

påverkan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

påverkande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

påverkbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

påtryckning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

propaganda

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

opåverkad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

opåverkbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

medinflytande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

lättpåverkad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

lättledd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

lägga sig ut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

lobbyverksamhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

klimatpåverkande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

inverka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

ingripa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

influera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

indoktrinera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

hypnos

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

hjärntvätt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka

exogen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

påverka