Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder patron

tändpatron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

tårgaspatron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

sprängämnespatron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

slagstift

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

sexpipig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

schampopatron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

patron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behållare

ollonskott

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

lyspatron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

kolsyrepatron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

gevärspatron,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

enhetspatron,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

blixtpatron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

blindpatron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

patron

patron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

helgon som beskyddar en person el. grupp