Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder partikel

W

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

stoftpartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

spökpartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

sotpartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

proton

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

positron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

partikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

småord

nukleon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

neutrino

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

neutron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

nanopartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

ljuspartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

kärnpartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

kvark

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

kraftpartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

jordpartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

högenergipartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

graviton,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

födopartikel,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

foton,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

elementarpartikel,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

dipol,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

betapartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

axion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

askpartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

antipartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel

alfapartikel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partikel