Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder parlament

överhus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

underhus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

sejm

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

representanthuset

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

parlament

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

riksdag

parlamentarisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

nationalförsamling

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

lantdag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

kongress

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

Knesset

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

interparlamentarisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

förbundsdag,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

Europarådsparlamentet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

EU-parlamentet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

enkammarsystem,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament

duma,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

parlament