Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder överföring

överföring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföra

transfusion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

transfer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

transaktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

telegrafi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

tekniköverföring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

tankeöverföring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

socialisation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

resursöverföring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

projektion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

ljudöverföring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

kraftöverföring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

giro,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

blodtransfusion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring

bildöverföring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

överföring