Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder ordförande

utskottsordförande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

talman

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

styrelseordförande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

presidera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

preses

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

ordförande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ledare

ordförandeskap

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

mötesordförande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

Metallordförande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

LO-ordförande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

lantmarskalk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

kårordförande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

kommunalnämndsordförande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

kommunalordförande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

hovrättspresident

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

hedersordförande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

distriktsordförande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande

dekan,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordförande