Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder ord (sida 1 av 2)

värdeord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

täckord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

tryckord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

tilltalsord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

term

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

stavelse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

småord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

smekord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

skällsord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

skymford

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

simplex

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

retronym

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

proklitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

ordstam

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

ordrik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

ordrikedom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

ordlös

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

ordgrupp

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

ordförråd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

ordfattig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

ord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

språk

nyord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

nyckelord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

noaord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

modeord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

minnesord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

metonymi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

meronym

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

lösenord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

löpord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

lånord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

lexem

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

lemgram

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

könsord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

kärleksord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

korrelat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

kommandoord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

kollokation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

kognat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

innehållsord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

icke-verbal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

huvudord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

honnörsord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

holonym

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

Äldre inlägg
Page 1 of 2