Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder operation

öronoperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

ögonoperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

titthålsoperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

starroperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

skrapning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

räddningsoperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

ryggoperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

rutinoperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

resektion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

radikaloperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

preoperativ

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

postoperativ

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

pisksnärtoperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

operationell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

operera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

operation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

manöver

operationalisera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

operationalism

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

lobotomi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

knäoperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

ingrepp

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

höftledsoperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

hjärtoperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

hjärnoperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

blindtarmsoperation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

operation

operation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

krigsföretag. trupprörelse militär operationoperation dörrknackning bildligt även om fredliga insatser