Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder önska

önskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska

önskvärd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska

önska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

önskan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska

önskande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska

önskedröm

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska

önskemål

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska

välsigna

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska

tillönska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska

oönskad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska

lyckönska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska

förbanna,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska

eftertrakta,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska

efterfråga,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

önska