Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder om

ömsint

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

öm

ömma

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

öm

ömhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

öm

ömhjärtad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

öm

öm

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ond

varom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om

under förutsättning att

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om

såvida

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om

om

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om

ledbruten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

öm

i tillämpliga delar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om

i mån av

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om

ifall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om

i den mån

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om

huruvida

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om

endast,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om

därom,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om

därest,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om

unless

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

om