Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder ökning

ökning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

öka

värdeökning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

värdestegring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

viktökning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

tryckökning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

tillökning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

prisökning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

prisstegring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

löneökning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

kursstegring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

kostnadsökning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

kapacitetsökning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

inkomstökning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

exponentiell,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

effektökning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

befolkningsökning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning

babyboom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ökning