Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder officer

överste

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

överstelöjtnant

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

underrättelseofficer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

underofficer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

underlöjtnant

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

subaltern

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

stabsofficer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

sjöofficer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

sambandsofficer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

ryttmästare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

reservofficer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

regementsofficer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

officer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

chef

officerare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

nazistofficer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

major

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

löjtnant

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

kornett

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

kompaniofficer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

kommendant

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

kommendörkapten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

kavalleriofficer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

generalöverste,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

generallöjtnant,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

generalmajor,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

general,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

fänrik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

fältmarskalk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

flaggman,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

dagofficer,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

amiral

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer

officer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

löntagare med administrativa uppgifter

officers

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

officer