Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder objekt

utställningsobjekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt

studieobjekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt

sakobjekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt

objektsform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt

objekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undersöka

irritationsobjekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt

intransitiv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt

innehållsobjekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt

himmelsobjekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt

försöksobjekt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt

dativobjekt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt

avskrivningsobjekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt

ackusativobjekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt

absolutivobjekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

objekt