Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder narkotika

speed

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

opium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

narkotikum

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

narkotisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

narkotika

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stimulera

narkotikafri

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

narkoman

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

morfin

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

meskalin

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

marijuana

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

kokain

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

heroin

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

hasch

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

fenmetralin,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika

centralstimulantia

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

narkotika