Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder nämnd

varudeklarationsnämnden

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

trafiknämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

taxeringsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

stadsdelsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

socialnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

skolnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

sjukvårdsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

radionämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

presstödsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

personalansvarsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

pensionsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

opinionsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

nämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

besluta

nykterhetsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

läroboksnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

linjenämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

lantbruksnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

kommunalnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

jury

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

jordbruksnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

hälsovårdsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

hyresnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

granskningsnämnd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

företagsnämnd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

fritidsnämnd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

frigivningsnämnd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

Forskningsrådsnämnden,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

fastighetsnämnd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

drätselnämnd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

disciplinnämnd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

centralnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

betygsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

beskattningsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

barnavårdsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

arbetsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd

ansvarsnämnd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nämnd