Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder myndighet

ämbetsverk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

åklagarmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

värnpliktsmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

underrättelsemyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

UHÄ

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

tillsynsmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

tillståndsgivande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

taxeringsmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

strålskyddsmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

Strålsäkerhetsmyndigheten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

statsmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

socialen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

smittskyddsmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

Skolöverstyrelsen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

skolmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

skattemyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

signalspaningsmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

Riksgäldskontoret

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

renhållningsmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

polismyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

naturvårdsverk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

myndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndig

myndighetsperson

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

myndighetsutövning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

magistrat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

luftfartsmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

kronofogdemyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

katastrofhanteringsmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

instans

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

förvaltningsmyndighet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

domstolsverk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

besvärsmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

befallningshavande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet

artonårsmyndighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

myndighet