Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder mor

välhängd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mör

urmoder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

svärmor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

styvmor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

mörhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mör

mör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mjuk

möra

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mör

möderne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

morsgumma

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

morsa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

mormorsmor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

morisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

moderskap

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

moderlös

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

moderlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

Maria

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

mamma

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

fostermor,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

flerbarnsmor,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor

anmoder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mor