Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder minne

åminnelse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

tidskapsel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

souvenir

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

skolgårdsminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

sifferminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

reminiscens

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

närminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

namnminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

minnesvilla

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

minnessak

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

minneslös

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

minnesbild

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

minnesgod

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

minne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

komma ihåg

memoar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

långtidsminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

kroppsminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

krigsminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

korttidsminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

komihåg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

hönsminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

hästminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

hundraårsminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

bildminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

barndomsminne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne

amnesi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minne