Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder Minister

äldreminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

vesir

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

utrikeshandelsminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

utrikesminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

utbildningsminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

statsminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

statsråd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

socialminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

socialförsäkringsminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

skolminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

propagandaminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

premiärminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

näringsminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

minister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

miljöminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

migrationsminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

marinminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

kulturminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

kommunikationsminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

justitieminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

jordbruksminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

inrikesminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

infrastrukturminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

industriminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

handelsminister,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

försvarsminister,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

finansminister,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

fackminister,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

excellens,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

EU-minister,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

ecklesiastikminister,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

civilminister,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

biståndsminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

arbetsmarknadsminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

minister

minister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

medlem i regeringen. minister