Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder material

vax

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

utredningsmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

utgångsmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

utfyllnad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

syntetmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

syntet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

stoff

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

soldatmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

silke

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

rättegångsmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

råvara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

råmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

referensmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

plast

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

papyrus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

observationsmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

nanomaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

människomaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

material

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

information

materialmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

lådämne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

laminat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

källmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

konstruktionsmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

komposit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

keram

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

jordmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

isoleringsmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

input

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

gärdsel,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

gravmaterial,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

gods,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

förbrukningsmaterial,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

filt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

elfenben,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

bevismaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

arbetsmaterial

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

alabaster

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

material

material

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

som gäller människans fysiska behov den materiella välfärdenolyckan vållade stora materiella skador även som gäller material