Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder makt

övermakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

överhöghet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

vapenmakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

utöva makt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

triumvirat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

statsmakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

sjömakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

självsvåldig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

sanktionsmakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

regeringsmakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

påvedöme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

prästvälde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

presidentstyre

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

myndig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

minoritetsvälde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

militärmakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

mediamakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

maktutövare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

maktvakuum

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

maktlysten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

maktlös

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

maktmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

makthavande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

makthavare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

makthunger

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

makt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

könsmakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

könsmaktsordning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

järnhand

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

gudamakt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

gubbvälde,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

gillessocialism,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

föräldramakt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

folkmakt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

fadersvälde,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

beskattningsmakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

befogenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

auktoritär

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

allsmäktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt

allmakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

makt