Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder lägenhet

övernattningslägenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

våning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

tvårumslägenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

trerumslägenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

servicelägenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

rivningslägenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

pensionärslägenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

lägenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tillfälle

lyxlya

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

lyxlägenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

konstnärslägenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

insatslägenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

hyreslägenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

fyrrumslägenhet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

fyrarumslägenhet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

femrumslägenhet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

etagevåning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

enrumslägenhet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet

barre

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägenhet