Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder kyrka (sida 1 av 2)

östkyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

ödekyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

upplandskyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

synagoga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

stavkyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

statskyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

sockenkyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

slottskyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

skepp

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

sakristia

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

rundkyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

Romkyrkan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

predikstol

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

Peterskyrkan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

officiant

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

Notre Dame

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

nationalkyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

moské

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

missionskyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

Markuskyrkan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

långhus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

lågkyrklig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

kyrkorum

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

kyrkoman

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

kyrkobyggnad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

kyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

religion

krypta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

korskyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

kontrakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

klövsadelkyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

klosterkyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

klockare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

katedral

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

kapitel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

hallkyrka,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

Guds hus,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

gravkyrka,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

församlingskyrka,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

frikyrka,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

episkopalkyrka,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

ecklesiastik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

domkyrka,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

diakoni,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

centralkyrka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kyrka

Äldre inlägg
Page 1 of 2

© 2020 Vad betyder det

Upp ↑