Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder kurva

ytterkurva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

vänsterkurva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

tillväxtkurva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

styrcentrum

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

s-kurva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

rektifikation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

nivåkurva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

kurva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vägkurva

kurvatur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

kroklinje

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

konjunkturkurva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

innerkurva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

höjdkurva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

högerkurva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

höftkurva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

hyperbel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

gausskurva,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

formkurva,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

feberkurva,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva

cykloid,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kurva