Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder kristall

utkristallisera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

tvillingkristall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

trillingkristall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

snökristall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

saltkristall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

monoklin

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

kvasikristall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

kvartskristall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

kristallografisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

kristallform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

kristallinisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

kristallisera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

kristall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

form

kiselkristall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall

iskristall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kristall