Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder kris

välfärdskris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

strokekris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

skuldkris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

resurskris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

pundkris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

medelålderskris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

livskris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

ledarskapskris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

kärlekskris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

kvartslivskris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

Kubakrisen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

krissituation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

kris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dolk

krisa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

krisartad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

klimatkris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

jakobskamp

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

infernokrisen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

identitetskris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

förtroendekris,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

fyrtioårskris,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

finanskris,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

fastighetskris,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris

eurokris,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kris