Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder kort

vykort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

visitkort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

undersätsig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

tidkort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

tackkort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

spelkort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

spader

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

småhackor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

satt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

sammanfatta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

rapsodisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

ransoneringskort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

postkort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

poker

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

månadskort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

mikrofiche

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

lågväxt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

kortspel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

kortvarig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

kortvuxen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

kortrunda

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

kortkort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

kortlek

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

kortfattad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

kortfristig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

korthet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

korthuggen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

kort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plastkort

korta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

korrespondenskort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

koncis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

knäkort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

kavall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

julkort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

hjärter

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

gratulationskort,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

giv,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

förlovningskort,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort

adresskort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kort