Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder kontrollera

övervaka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

titta till

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

slussa vidare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

situationens herre

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

okontrollerad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

okontrollerbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

kvalitetskontrollerad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

kontrollör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

kontrollering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

kontrollerbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

kontroll

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

kontrollant

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

kontrollera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undersöka

kontrollerande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

konduktör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

i schack

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

inspektera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

inpiskare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

hålla styr

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

hålla ordning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

hålla i styr

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

hålla i schack

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

checka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

bevaka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

avsyna

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera

avpatrullera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kontrollera