Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder konstruera

okonstruerad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera

okonstruerbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera

nykonstruerad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera

konstruera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bygga

konstruerande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera

konstruerbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera

konstruering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera

konstruktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera

konstruktiv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera

konstruktör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera

framkonstruering,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera

felkonstruerad,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera

egenkonstruerad,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera

bilkonstruktör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

konstruera