Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder kommunikation

telekommunikation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

samfärdsel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

riksnät

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

radiokommunikation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

radarkommunikation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

kommunikativ

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

kommunikatör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

kommunikation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunicera

kommunikationskanal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

kommunikationsmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

internet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

envägskommunikation,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

datorkommunikation,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

datanät,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation

datakommunikation,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kommunikation