Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder kol

träkol

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kol

stybb

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kol

sträcka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

köl

stenkol

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kol

sambord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

köl

kölfena

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

köl

köl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

båt

kölad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

köl

koldisulfid

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kol

kol-14

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kol

grillkol,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kol

grafit,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kol

grafen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kol

gagat,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kol

förkolna,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kol

fällköl,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

köl

fulleren,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kol

fenköl,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

köl

centerbord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

köl

barlastköl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

köl

aktivt_kol

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kol