Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder katastrof

torkkatastrof

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

svältkatastrof

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

reaktorkatastrof

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

olyckskatastrof

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

naturkatastrof

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

miljökatastrof

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

katastrofläge

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

katastrofsituation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

katastroftillstånd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

katastrof

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

olycka

katastrofal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

järnkatastrof

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

hemsökelse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

gaskatastrof,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

force majeure,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

flygkatastrof,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

fartygskatastrof,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof

avgrundens_brant

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

katastrof