Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder kärl

utdunstningskärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

tråg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

traké

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

tjomme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

karl

snipa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

sanitetskärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

potta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

plåtkärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

nerv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

nattvardskärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

nattkärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

monstrans

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

mjölkkärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

lägel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

lymfkärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

lerkärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

laggkärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

kärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kanal

kåsa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

krater

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

kraftkarl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

karl

kokkärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

karlslok

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

karl

karlaktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

karl

jeppe

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

karl

förvaringskärl,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

fajanskärl,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

expansionskärl,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

dryckeskärl,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

blodkärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

aluminiumkärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl

altarkärl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärl