Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder kår

väljarkår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

störtkär

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kär

studentkår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

som en klockarkatt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kär

småkär

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kär

skyddskår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

scoutkår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

pansarkår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

lärarkår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

läkarkår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

lottakår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

kär

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förälskad

käraste

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kär

kärhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kär

kader

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

jättekär

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kär

fredskår,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

fortifikationskår,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

expeditionskår,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

domarkår,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

bilkår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår

ambulanskår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kår