Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder kapital

tesaurera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

startkapital

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

rörelsekapital

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

riskkapital

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

reservkapital

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

privatkapital

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

pelarkapitäl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapitäl

minimikapital

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

kreditmarknad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

kapitäl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versal

kapitalmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

kapitalism

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

grundkapital,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

garantifond,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

driftkapital,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

bankkapital

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital

aktiekapital

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapital