Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder jordbruk

treskiftesbruk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

stödjordbruk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

småjordbruk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

sambruk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

mönsterjordbruk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

lanthushållning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

lantbruk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

kollektivjordbruk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

jordbruk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bruka

jordbrukande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

jordbruksmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

höstbruk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

fysiokratisk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

familjejordbruk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk

agrikultur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jordbruk