Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder jord

åkerjord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

schakta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

mull

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

matjord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

mark

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

lövjord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

lättjord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

lerjord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

lera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

kvicksand

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

klövertrött

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

kalljord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

kalkgrund

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

jordig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

jord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mark

humus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

grästorv,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

grästorva,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

förna,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

fädernejord,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

fyllnadsjord,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

frälsejord,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

flytjord,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

donationsjord,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

blomjord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord

arvejord

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

jord