Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder is

tallriksis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

svallis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

stöpis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

sommaris

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

skärgårdsis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

shelfis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

rimfrost

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

naturis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

kärnis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

konstfrusen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

jökelis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

issörja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

istapp

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

isig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

isfri

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

is

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vatten

havsis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

glattis,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

glansis,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

glaciär,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

dödis,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

drivis,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

blåis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

blankis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

is

is

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befinna sig. finnas jag har varit i Finland