Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder hav

Östersjön

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

öppet hav

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

till sjöss

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

till havs

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

Tethyshavet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

Södra oceanen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

sänkhåv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

håv

Stilla havet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

skumpiskad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

sjö

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

randhav

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

polarhav

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

pelagisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

offshore

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

ocean

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

Norra ishavet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

Medelhavet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

innanhav

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

Indiska oceanen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

hög sjö

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

håv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fånga

havsvatten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

grundhav,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

grov sjö,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

gropig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

djuphav,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

bihav

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

Atlanten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav

Antarktiska_oceanen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hav