Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder hard

stålhård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

stenhård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

spänna

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

mjuk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

lerhärd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

härd

kärv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

knallhård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

järnhård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

härd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elda

hårdnad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

hårdna

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

hårdhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

hårding

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

hårdför

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

förhårdnad,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

förhärda,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

flinthård,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hård

explosionshärd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

härd

hard

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kraftfull. stark. hårdhänt