Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder hand

vänstran

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

vänsterhand

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

vänsterhänt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

pokerhand

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

näve

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

människohand

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

mellanhand

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

karda

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

högerhänt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

högerhand

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

hänthet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

handske,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

handsing,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

handflata,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

hand,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kortspel

för hand,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

förhand,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

fyrhändig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

finger,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

enhänt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

darrhänt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

ambidexter

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

ambidextri

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hand

hand

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rad. följd en lång räcka händelser