Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder grundämne (sida 1 av 3)

övergångsmetall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

zirkonium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

zink

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

yttrium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

ytterbium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

xenon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

väte

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

volfram

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

vismut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

vanadin

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

uran

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

tulium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

transuran

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

torium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

titan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

terbium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

tenn

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

tellur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

teknetium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

tantal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

tallium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

syre

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

svavel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

strontium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

spårelement

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

skandium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

selen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

samarium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

rutenium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

rubidium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

rodium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

rhenium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

radium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

radon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

protaktinium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

prometium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

praseodym

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

polonium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

plutonium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

platina

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

palladium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

osmium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

nobelium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

niob

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grundämne

Äldre inlägg
Page 1 of 3