Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder glömma

äreförgäten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

utsläckning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

sjunka i glömska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

oglömd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

oförglömlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

kvarglömd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

glömd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

glömma,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lämna kvar

glömma av,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

glömma bort,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

glömma kvar,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

glömmande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

glömsk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

glömska,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

förgäta,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

förglömma,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma

falla ur minnet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

glömma