Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder gård

tempelgård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

släktgård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

skolgård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

rökgård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

normalgård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

lyxgård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

lantgård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

kungsgård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

kringbyggd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

klostergård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

kaserngård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

husmansfolk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

hundgård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

gärd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

skatt

gårdsfolk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

gårdsplats,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

gårdsrum,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

gardställning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gard

fädernegård,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

ensamgård,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård

bakgård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

gård