Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder funktion

överlevnadsfunktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

värmningsfunktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

trimningsfunktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

trappfunktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

ställighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

sinuskurva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

samhällsfunktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

nyckelfunktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

nomografi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

nollställe

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

minnesfunktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

minimipunkt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

maximipunkt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

kroppsfunktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

kognitiv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

huvudfunktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

hormonfunktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

försvarsfunktion,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

funktionsmässig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

funktion,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

exponentialfunktion,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

avbildning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion

argument

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

funktion