Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder fungera

välfungerande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

ur spel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

ur lag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

ur funktion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

tjäna

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

sönder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

paja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

operativ

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

metod i galenskapen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

mankera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

krångla

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

knäppa på

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

klaffa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

iståndsätta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

i olag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

hålla i gång

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

funka,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

funktion,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

funktionell,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

funktionera,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

funktionsduglig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

fungerande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

fungera,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

som

flyt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera

evighetsmaskin,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fungera