Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder frihet

yttrandefrihet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

tryckfrihet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

tankefrihet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

rörelsefrihet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

religionsfrihet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

pressfrihet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

ofrihet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

näringsfrihet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

licentia poetica

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

liberalisera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

handlingsfrihet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

föreningsfrihet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

frihet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fri

frihetlig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

frihetsfientlig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

demonstrationsfrihet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet

ansvarsfrihet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frihet