Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder från

österifrån

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

västerifrån

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

varifrån

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

underifrån

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

söderifrån

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

ovanifrån

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

norrifrån

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

ifrån

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

härstamma

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

härröra

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

härifrån

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

hemifrån

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

fränhet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

frän

frän,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

häftig

från och med,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

framifrån,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

därifrån,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från

alltifrån

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

från