Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder fossil

Shoutherium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fossil

recent

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fossil

ortoceratit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fossil

Morganucodon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fossil

mamutfossil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fossil

fossil,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fossil

fossilisera,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fossil

belemnit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fossil